Ekip

IMG_3211 (3)

Mehmet Kemal Demirkol

Direktör

Kemal, 2003 yılından bu yana, çevre ve teknoloji alanında çalışmaktadır. Ozon tabakasını incelten maddeler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, ulaştırma emisyonları ve sera gazı envanterleri ile ilgili birçok uluslararası projede yer aldı. Türkiye Birinci Ulusal Bildirimi’nin hazırlanmasında endüstriyel emisyonları hesaplayan ekip içinde görev aldı. 2007’den beri, büyük ve küçük birçok şirket için karbon projeleri üzerinde çalışmaktadır. Şu an ayrıca İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Derneği’nin de başkanlığını yapmaktadır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (Ankara, Türkiye) Kimya Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans dereceleriyle, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları yüksek lisans derecesine sahiptir.

Emrah_Alkaya

Dr. Emrah Alkaya

AR&GE Yöneticisi

Emrah, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Lisans, Y. Lisans ve Doktora derecelerine sahiptir. 2008 yılında TEMPO A.Ş firmasında atık su arıtımı ve katı atık yönetimi tesislerinin modellemesi üzerine çalışmıştır. 2008-2016 yılları arasında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda  uzman ve proje yöneticisi gibi farklı pozisyonlarda bulunarak kaynak/enerji verimliliği, atık valorizasyonu, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği alanlarında pek çok projede yer almıştır. 2016 yılında Avrupa İnovasyon Ajanları Birliği  yürütme kurulu üyeliği yapmıştır. 2013 yılından bu yana TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları, Teknoparklar vb. kurumların yürüttüğü Ar-Ge programlarının yanı sıra uluslararası bilimsel dergiler için hakemlik/danışmanlık görevlerini sürdürmektedir ve pek çok ulusal/uluslararası bilimsel yayına imza atmıştır. 2016 yılından bu yana Ekodenge Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş. firmasında İş Geliştirme Lideri olarak çalışmaktadır. 2016 yılında GTE Carbon A.Ş. firmasına katılmış ve bu firmada halen Ar-Ge yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

co

Cansu Perdeli

Çevre Mühendisi

Cansu, 2017 yılı başında GTE Carbon ekibine çevre mühendisi olarak katıldı. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra bir sure çevre danışmanı olarak çalışıp ulusal ve uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmeleri projelerinde yer aldı. Şu anda ODTÜ’de Yer Sistem Bilimleri programında yüksek lisans yapmakta olan Cansu’nun ilgi alanları ve kendini geliştirmekte olduğu konular dahilinde sürdürülebilirlik, çevre ve enerji politikaları, iklim değişikliği azaltımı ve adaptasyonu, temiz üretim gibi konular yer almaktadır.

enginkoc

Engin KOÇ

Proje Mühendisi

Engin GTE Carbon ekibine 2015 yılı içerisinde proje mühendisi olarak katılmıştır. Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden aldı (Ankara, Türkiye). Yüksek Lisans çalışmaları sırasında, TÜBİTAK Proje Asistanı olarak, operasyonel parametrelerin değişimi ve moleküler çalışmalar yoluyla anaerobik çürütme sistemlerinde yenilenebilir enerji üretiminin maksimize edilmesi üzerinde uzmanlaştı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda yaptığı staj dolayısıyla, Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda tehlikeli endüstriyel atıkların yönetimi ve orman koruma alanlarında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yerel topluluklar için sürdürülebilir finansman seçenekleri üzerinde çalıştı.

busra

Büşra Yeşilay

Proje Mühendisi

Büşra, GTE Carbon ekibine 2017 yılı başlarında proje mühendisi olarak olarak katıldı. Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Bitirme projesini yer altı suyu kullanımının çevresel ve teknik yönleri de hesaba katılarak, bir endüstriyel kompleksin su ihtiyacının karşılanması üzerine tamamladı. Yaptığı stajlar kapsamında altyapı ve çevre projelerinde aktif sekilde yer aldı. Kendini geliştirmek istediği konular arasında; Su ve karbon ayakizi, iklim değişikliği ve uyum süreci, sürdürülebilirlik, çevre ve enerji politikaları yer almaktadır. Aynı zamanda profesyonel anlamda tiyatro çalışmaları sürdürmekte ve serbest dalış sporcusu olup, Türkiye şampiyonalarına katılmaktadır.

Arda 1

Ahmet Arda Uygur

Enerji Uzmanı

Arda, 2008 yılında enerji sektöründe proje analisti olarak çalışmaya başladı. 900MW ‘lık bir doğalgaz çevrim santrali projesinin geliştirilmesine bulunduğu katkılardan sonra iki elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesi ihalelerinin kazanılmasında aktif rol aldı. Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi parkı ve ilk özel doğalgaz depolama projelerinde Proje Yöneticisi ve yeşil enerji alanında proje geliştiricisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Başkent Üniversitesi (Ankara, Türkiye) Endüstri Mühendisliği lisans ve Kalite Mühendisliği yüksek lisans derecelerine sahiptir.

Alp2

Alp İlhan

Enerji Uzmanı

2008 yılından bu yana, enerji sektöründe çalışan Alp İlhan, yenilenebilir enerji ve enerji dağıtımı projelerinin teknik ve finansal analizlerini yapılmasının yanı sıra yatırım danışmanlığı konularında da uzmanlık kazanmıştır. Farklı ülkelerde birçok uluslararası enerji ve tarım projelerinde görev yapmıştır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden lisans ve aynı üniversitenin Güneş Enerjisi Sistemlerinin Tarımda Uygulanması bölümünden yüksek lisans derecelerine sahiptir.

tufan2

Tufan Uzunhasan

Yakıt Uzmanı

Tufan, 2006-2010 yılları arasında bir medikal malzeme üretim fabrikasında “Üretim Planlama Uzmanı” ve “Üretim Mühendisi” olarak görev aldığı süre boyunca fabrikanın üretim hatları, atölyeleri ve çalışma alanlarında enerji verimliliği çalışmaları yürüttü. Takip eden yıllarda yoğun bir şekilde enerji verimliliği çözümleri ve enerji performansı çalışmalarına odaklandı. Bunların yanı sıra uluslararası doğalgaz piyasaları, doğal gaz ithalat ve arz güvenliği konularına yoğunlaştı. Şu an GTE’de müşterilerin hedefleri doğrultusunda en iyi çözümleri sağlamak için çalışmaya devam ediyor.

ss

Serdar Saygı

Mali Müşavir

1997 yılından bu yana inşaat, turizm, elektronik üretimi sektörlerinde muhasebecilik deneyimi olan Serdar 2010 yılından bu yana enerji sektöründe hizmet vermektedir. Mali Müşavir Ruhsatını 2004 yılında almıştır.