Kapsamlı bir emisyon azaltım planı olmadan karbon denkleştirme, kurumlar için esas amaç olmamalıdır. Karbon Yönetimi hizmetlerimizin bir parçası olarak, müşterilerimize sıcak  karbon noktalarını belirlemek, karbon azaltım yol haritaları geliştirmek ve azaltılamayan emisyonlar için denkleştirmeyi ek önlem olarak sunuyoruz. Bu nedenle, eğer faaliyet ve üretimleriniz sonucu açığa çıkan karbonu denkleştirmek istiyorsanız, önce karbon ayakizini değerlendirelim ve sonrasında kurumsal strateji ve planlarınıza uygun bir karbon yönetim planını birlikte oluşturalım.

Konferanslar, seminerler, çalışanların seyahatleri ve hatta düğünlerden kaynaklı karbon emisyonlarını da denkleştirebilirsiniz. Bu amaçla, müşterilerimize, proje portföyümüzden veya isteğinize göre küresel çaptaki diğer projelerden kurumuzun kurumsal sosyal sorumuluk stratejisine uygun olarak kaliteli karbon kredileri sunuyoruz. Bunlara ek olarak, şirketinizin stratejik yaklaşımına ve tercihine göre özel olarak hazırlanmış karbon azaltım projeleri de geliştirmekteyiz.