Her şey bir karbon ayakizine sahiptir; her birey, yediğimiz her yemek, kullandığımız veya tükettiğimiz ürünler, şirketler, onların faaliyetleri, araçlar, tesisler vb.. Hepsi, üretim ve/veya kullanım süreçlerinin yanı sıra onları attığımızda da sera gazı emisyonlarına neden olurlar. Yasal düzenlemeler, tüketicilerin ve hissedarların sürdürülebilirlik ile ilgili artan talepleri özel sektörün sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik önlemler almasında etkin faktör olmaktadır. Dünyada her geçen gün daha fazla şirket iklim değişikliği üzerindeki etkilerinin farkına varmakta ve karbon yönetimini kurumsal çevre ve sosyal sorumluluk politikaları içerisinde entegre etmektedir.

GTE Karbon olarak müşterilerimize sera gazı emisyonlarını hesaplama , sıcak karbon  noktalarının belirlenmesinde ve kurumsal stratejilerine uygun bir karbon azaltım yol haritası geliştirmede yardımcı oluyoruz. Bütün proje sürecini, müşterilerimizle birlikte yürütüp onların adına karar vermek yerine, onların kendileri için doğru kararlar vermelerine yardımcı oluyoruz.