ECOHZ  tarafınca yayımlanan basın bülteninden alınmıştır / 21 Nisan 2016, Oslo

“Türkiye’deki şirketler ilk kez yenilenebilir enerji tüketimlerini sertifikalandırılmış ve güvenilir şekilde yapabilecekler. Yeşil enerji piyasasında  öncü şirketlerden ECOHZ ve GTE Carbon işbirliği ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasyon (I-REC) Standardı Türkiye’de operasyonları bulunan şirketlerin yenilenebilir enerji tüketimlerini dokümante etmelerine olanak tanıyor.”

“Avrupa ve Kuzey Amerika dışında operasyonları olan uluslararası şirketler gittikçe artan şekilde yenilenebilir enerji tüketimlerini dokümante etme ihtiyacı içindeler” şeklinde konuşan ECOHZ Yönetici Direktörü Tom Lindberg “I-REC’in bu ihtiyaca yönelik bir yanıt verdiğini belirtiyor. Yenilenebilir enerji  tüketimi artık I-REC Standardı ile Türkiye’de de sertifika ihtiyacına yanıt verecek. Bu, şimdiye dek mümkün değildi.”

Türkiye’de düzenlene ilk I-REC 2011 yılında yetkilendirilmiş Bayramhacılı HES projesi kapsamında oldu. Kurulu gücü 48 MW olan santralin yıllık üretimi 166 GWh. Proje geliştiricisi GTE Carbon proje sahibi adına I-REC sertifikasyon sürecini yönetiyor ve sertifikaların satışından sorumlu.

“Türkiye’nin endüstriyel enerji talebi ekonomik büyüme ve nüfus artışıyla paralel olarak artmaktadır” diyen GTE Carbon Genel Direktörü Kemal Demirkol, Türkiye’de yenilenebilir enerjiye olan talebin arttığını fakat güvenilir bir sertifikasyon ve izleme şemasının olmaması nedeni ile bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik sıkıntılar yaşandığını belirtti. I-REC sayesinde Türkiye’deki şirketler yenilenebilir enerji tüketimlerini sertifikalandırarak seragazı salımlarını ve iklim değişikliği eylemlerini bildirdikleri GHG Protokolü ve CDP programlarına bu durumu güvenilir şekilde raporlayabilecekler.

 I-REC Hakkında:

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasyon Standardı (I-REC) yenilenebilir enerjiden karşılanan tüketimin belgelendirilmesine yönelik geliştirilmiş standarttır.  I-REC sayesinde şirketler ilk kez Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki operasyonlarında kullandıkları elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşıladıklarını belgelendirebilirler. I-REC bağımsız, şeffaf ve uluslararası paydaşlar tarafından tanınan bir standarttır. I-REC Asya, Latin Amerika ve Afrika piyasalarında mevcudiyet göstermektedir.

http://www.internationalrec.org

Basın bülteninin tamamına bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://www.ecohz.com/facts-news/press-releases/21-april-2016-now-available-in-turkey-renewable-power-documented-with-the-new-i-rec-standard/#