GTE-WATER4En önemli doğal kaynak olan su, kullanıldığı alan ve sektöre bağlı olarak niteliksel ve niceliksel kalite özelliklerini karşılamalıdır. Yeryüzündeki eşit olmayan  dağılımı ve giderek artan küresel su ihtiyacının sonucu olarak yakın gelecekte suyun en zor bulunan kaynaklardan biri olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yağış rejimindeki değişiklikler, farklı coğrafyalarda daha sık ve daha önce görülmemiş şekilde gerçekleşen kuraklık veya taşkınlar, işletmeler için ciddi riskler arz etmektedir. Artan işletme ve üretim maliyetleri, sekteye uğrayan faaliyetler ve paydaşlarla olan anlaşmazlıklar işletmelerin günümüz dünyasında karşı karşıya kaldıkları güncel sorunlardan sadece bir kaç tanesidir. Bu önemli olaylar yalnızca özel sektörü değil, aynı zamanda yerel ve merkezi yönetimleri de verimli tüketim ile sel ve kuraklıklara adaptasyon konularını da kapsayan sürdürülebilir su yönetim planları oluşturmaya zorluyor.

GTE Carbon olarak, kurumların su ayakizlerini hesaplamalarına ve su tüketim kalıplarını ve risklerini anlamalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizle birlikte yakın çalışarak sürdürülebilir su yönetimi yol haritası ve adaptasyon planlarının hazırlanmasına destek oluyoruz.